A rendelet szerint a villamosenergia-kereskedő „...a háztartási méretű kiserőmű üzembe helyezésének időpontját – bővített háztartási méretű kiserőmű esetén a háztartási kiserőmű egésze tekintetében, a háztartási méretű kiserőmű névleges hatásos teljesítményének bővítése időpontját – követő 10. év végéig a hálózatba összesen betáplált és vételezett villamos energia vonatkozásában éves szaldó elszámolást alkalmaz”.

A lehetőség azok számára adott, akik 2023. szeptember 7-ig benyújtották igénybejelentésüket a szolgáltató felé, és az új rendszerüket (vagy régi rendszerük bővítését) üzembe helyezik 2026. január 1-jéig.

A fentieken túl a rendelet egyértelműsíti, hogy akiknek a telepítéstől számított tízéves periódus már idén év vége előtt lejár, azoknak idén év végéig biztosítani kell a szaldóelszámolást.